Print in Vasarely stijl

VERKOCHT

Print uit de zeventiger jaren, zeer waarschijnlijk een print.