Retro Studio privacyverklaring

Per 25 mei 2018

 

Retro Studio verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die onze online website/ webwinkel bezoeken en gebruik maken van onze dienst. In deze Privacy Policy informeren wij u graag over welke gegevens wij verwerken en waarom. Retro Studio, gevestigd aan Kanaalstraat 5

1441 KE Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.retrostudio.nl

Retro Studio

Kanaalstraat 5

1441 KE Purmerend

Tel: 0031 641205100

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Retro Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Retro Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- U te informeren over de status van uw bestelling

 

Voor een veilige betaling gebruiken we Pay.nl en PayPal als externe betalingsdienst. 

We gebruiken Pay.nl en PayPal om de meeste betalingen aan ons te verwerken. In dat geval worden uw betalingsgegevens, zoals uw naam, bankrekeningnummer, geboortedatum en, indien van toepassing, Kamer van Koophandel en btw-identificatienummer via een versleutelde verbinding naar Pay.nl en PayPal verzonden. Pay.nl en PayPal gebruikt en verwerkt dergelijke informatie in overeenstemming met het eigen Privacybeleid ( zie Privacybeleid Pay.nl en Privacybeleid PayPal).

 

 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

Retro Studio neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en heeft beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. Naast onze beveiligingsmaatregelen, raden we u aan om zorgvuldig een wachtwoord te kiezen en ervoor te zorgen dat uw inloggegevens geheim blijven.

Uw persoonsgegevens bewaren we voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Na de betreffende periode, zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Retro Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (afhandeling van een bestelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Retro Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Retro Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Retro Studio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies hebben geringe privacygevolgen en zijn bedoeld om bezoekersstatistieken bij te houden ( Google Analytics).

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@retrostudio.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Retro Studio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor bepaald gebruik van uw gegevens door ons, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrief e-mails, kunt u eenvoudig uw toestemming intrekken. U kunt dit doen via uw Account of door op 'afmelden' in een e-mail te klikken.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Retro Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@retrostudio.nl

 

Retro Studio is te allen tijde gerechtigd dit Privacybeleid te wijzigen of aan te vullen door een gewijzigde Privacybeleid op de website te publiceren. Het meest actuele Privacybeleid is te vinden op de website. Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zullen wij uw hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen. De Nederlandse versie van ons Privacybeleid is de originele versie, de Engelse is slechts een vertaling. In geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.